2019/2020 was one of the most interesting time for me without a doubt. After almost 4 years in an agency, I quit my job as a UX/UI designer, flew abroad, and worked half a year in a campervan. …


Contactless payment with mobile connected directly to your bank account

At the turn of 2017, banks have gradually introduced mobile payments. Ceska Sporitelna, as the biggest bank in the Czech Republic, didn’t want to be left behind.

I was invited to be an external contractor during the project and my task was to create branding and user interface of the…


Tento rok jsem měl možnost být součástí poroty designu v soutěži WebTop100 a rád bych se nyní podělil o nově získané zkušenosti a také o to, jaké byly nejčastější chyby v designech a co se mi naopak líbilo.

Časová náročnost

Překvapilo mě, kolik času zabere hodnocení tolika projektů. Celkem jsem hodnotil tři…


Projekt Proměna

Na oficiálních stránkách píšou, že Proměna má napomoci změnit životní styl lidí, kteří nejsou spokojeni se svým vzhledem a potřebují pomocnou ruku. Je to obdobné, jako například Zpátky na vrchol od Streamu. Zhruba desítka lidí si zaplatí 3 měsíce zkrášlování a podpory, aby dosáhli svého lepšího já. …


A co děláš ty?” ptají se mě kamarádi, známí i neznámí při prvním setkání.
V průběhu let jsem vždy odpovídal různě. Byl jsem grafik, kodér, designér, webdesignér, art director a kdo ví, co budu příště. 3 000 dní. To je více jak 8 let, během kterých se odehrálo mnoho. Zkušenosti…

Jan Patka

I Help Aspiring Brands Grow Just With a Good Design

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store